twitter twitter

Een jeugdbeleid met accenten op Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Veiligheid

Het jeugdbeleid centraliseert zich rond de Schepen van Jeugd ipv rond de jongeren zelf.

De monopolisering en de verstaatsing van de fuifcultuur door VZW Jong Oostende laat de jeugdbewegingen en jeugdhuizen verbleekt achter.

 

Ze worden erdoor ontmoedigd om nog verantwoordelijkheden op te nemen, omdat de overheid hen daartoe kennelijk onbekwaam acht. Het is duidelijk dat de Oostendse meerderheid alle Oostende jeugdverenigingen en de Oostendse jeugd, in het algemeen, niet in staat achten om zelf vrij en ongedwongen hun verantwoordelijkheid voor hun eigen cultuur op te nemen.

    

Geef de Oostendse jeugd het vertrouwen terug, geeft hen hun vrijheid terug om zelf verantwoordelijkheden op te nemen, behandel de Oostendse jeugd niet stierfmoederlijk en beledig ze niet door hen als onbekwaam te bestempelen.

  

Lijst Dedecker wil de jeugdverenigingen hun recht op fuiven terug geven en wil via een fuifcoördinator de begeleiding maximaliseren.

 

Lijst Dedecker vindt dat de jeugdraad als adviesorgaan in beleidsvoorbereidende fase moet betrokken worden. We moeten af van het systeem van adviserende pseudo-inspraak op het moment dat het beleidskader reeds beslist is en er slechts aanpassingen in de marge kunnen doorgevoerd worden.

  

Lijst Dedecker wil een wijkkantoor in de uitgaansbuurt om snel en accuraat te kunnen reageren en om te vermijden dat de uitgaansbuurt een gemilitariseerde zone wordt met overal combi's. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Zonder veiligheid geen vrijheid en zonder vrijheid geen maatschappij met toekomstperspectieven.

 

 

  

 

jeugd

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be