twitter twitter

Betaalbaar wonen in Oostende

Jonge Oostendse gezinnen trekken massaal weg uit Oostende omdat ze geen betaalbare woning vinden. Bovendien wordt de komende jaren de laatste verkaveling aangesneden. Die jonge mensen in eigen stad houden wordt dan ook een enorme uitdaging.

De huidige meerderheid heeft de laatste 12 jaar massaal geïnvesteerd in het aantrekken van senioren naar de kust. Het duidelijkste bewijs daarvan zijn de talrijke buurtcentra die dagschotels aanbieden aan 6 euro. Dit zijn prijzen waar de hardwerkende belastingbetalende restaurantuitbaters niet mee kunnen concurreren.Franky Deblock blinkt uit als reisbureau, maar faalt in zijn kerntaak van armoedebestrijding. 

Omdat Oostende een terminusstad is treft de vergrijzing ons harder dan elders in Vlaanderen. Tja, en we weten dat we op het zilverfonds niet moeten rekenen, want die is leeg. De komst van de vele senioren op rust in onze badstad dreef de prijzen omhoog waardoor jongeren of jonge gezinnen geen betaalbare woningen meer vinden. De wet van vraag en aanbod geldt immers ook in Oostende.

We moeten echter de vergrijzing niet bestrijden, maar de verjonging stimuleren door betaalbaar wonen aan te bieden en jobs aan te trekken.  

De koop en huursubsidies zijn een druppel op een hete plaat en zullen weinig jonge gezinnen doen kiezen voor Oostende. De oplossingen liggen bij periodieke fiscale voordelen en stadswaarborgen voor jongeren die een woning kopen of huren.

Ik ben ook gecharmeerd door het systeem van Community Land Trust’ (CLT),zoals dit al jaren in de VS wordt toegepast. Een concept van sociale woningbouw waar de grond eigendom blijft van de maatschappij of van de overheid.

betaalbaar wonen

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be