twitter twitter

Vzw Jong Oostende licht Oostende op !

Uit de jaarrekening 2012 van vzw De Zwerver blijkt dat uit de samenwerking met vzw Jong Oostende 157.803 euro inkomsten werden gehaald.

Dit werd gisteren op de gemeenteraad van Middelkerke aan het licht gebracht door Jean Marie Dedecker, in een debat rond de vraag voor verhoging van de subsidies voor vzw De Zwerver.

 

 

Ignace Vandewalle: “ Vzw jong Oostende wordt eerst leeggehaald door 157.803 euro naar vzw de zwerver te versluizen waardoor men een kunstmatig verlies van 10.000 euro creëerde.  Met dit pseudoverlies klopten ze dan opnieuw aan bij de Stad Oostende en bedelden ze naar 75.000 euro voor de werking van 2013, waarna ze uiteindelijk 60.000 euro kregen. Dit is pure oplichting van de oostendse belastingbetaler. Als het stadsbestuur een aureool ziet kijkt ze kennelijk niet naar de persoon eronder, laat ze zich simpel oplichten en smijt ze gewillig met andermans geld”

 

jong oostende

 

 

 

 

De subsidiecultuur in Vlaanderen implodeert door verenigingen die de subsidiekoe van diverse overheden systematisch en vakkundig melken. Om de overheden te misleiden voeren ze een creatieve boekhouding om gedepriveerd te lijken, zoals alvast blijkt uit bovenvermeld feit. Vzw De Zwerver haalde in 2012 volgens hun jaarrekening  412.170,12 euro subsidies binnen van Vlaanderen, de provincie en de gemeente Middelkerke. Daar komt dan nog eens 75.000 euro via vzw Jong Oostende bovenop, totaal 487.170,12 euro. (Vzw Jong Oostende heeft als effectieve leden Johan Vaneesen, Dorpstraat 88, 8432 Leffinge, Johan Vynck Groenhagestraat 18, 8432 Leffinge en VZW De Zwerver met maatschappelijke zetel Dorpstraat 95 8432 Leffinge. De vzw wordt vertegenwoordigd door Dirk Inghelram, Dorpsstraat 40 8432 Leffinge. -bron staatsblad - Maw het dagelijks bestuur van vzw de zwerver en vzw de zwerver zelf zijn de bestuurders van vzw jong Oostende)

Op 1 na halen alle leden van het dagelijks bestuur een lucratieve wedde uit de vzw. Van 1 lid van het dagelijks bestuur is zelfs zijn vrouw ingeschreven als personeelslid. In totaal betaalt vzw De Zwerver 300.000 euro uit aan personeel. Hoewel vzw De Zwerver tussen 2000 en 2010 zijn bezoekersaantallen op hun evenementen zag stijgen van 9300 in 2000 naar 24.000 in 2010 en een stijging van de omzet van 260.000 euro naar 1.500.000 euro haalde, noteren ze in 2012 20.000 euro verlies. Sta me toe te zeggen dat ik dit niet goed begrijp! Wie in zijn bedrijf de omzet ziet stijgen maar de winst ziet dalen is verkeerd bezig. Dit oplossen door naar meer subsidie te bedelen en de belastingbetaler ervoor te laten opdraaien vind ik verwerpelijk.

                                                                                                                                                                                                                                           

Ignace Vandewalle: “ Oostende moet dringend zijn subsidiebeleid herbekijken en maatregels nemen om zich niet zo eenvoudig om de tuin te laten leiden door verenigingen. Een grotere transparantie en een intensiever financiële controle van aanvragers allerhande dringt zich op. Misschien moet Staatssecretaris Crombez hen eens uitleggen hoe ze subsidiefraude moeten aanpakken. “

 

Ignace Vandewalle

Voorzitter lijst Dedecker Oostende

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be