twitter twitter

Gratis WIFI/ Internet voor alle Oostendenaars

Kortrijk geeft invulling aan het programma van Lijst Dedecker Oostende.

Toen Lijst Dedecker Oostende tijdens de jongste verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen uitpakte met gratis internet voor alle Oostendenaars werd dit door alle oppositiepartijen weggelachen en afgedaan als een goedkope niet realiseerbare verkiezingsstunt.
Dit programmapunt kadert in een breder pleidooi voor kennis en inspraak van de Oostendenaar in de lokale politiek. Zo vragen wij nog steeds als enige partij te Oostende voor het live streamen van alle openbare zittingen( gemeenteraad, OCMW, commissiezittingen, gecoro enz.)

Ignace Vandewalle: “ In Oostende leeft 41% van de mensen in armoede. De toegang tot het internet is voor hen belangrijk om aan de armoede te ontsnappen. Wie geen internet meer kan betalen is afgesloten van de wereld en blijft in de put zitten. We leven in een computertijdperk en we moeten stilaan uit de middeleeuwen stappen en via internet het stadhuis dichter bij de mensen brengen. Als we pleiten voor kennis en inspraak van de Oostendenaar via het internet, dan moet de Oostendenaar ook over gratis toegang tot het internet beschikken. Anders is de inspraak alleen voor de rijken en niet voor elke Oostendenaar.”

Op vandaag zien we dat zowel het gratis internet voor alle Oostendenaars en het live streamen van de gemeenteraad in de beleidsnota van de meerderheid staan, waar we blij om zijn, maar nog geen van beiden is uitgevoerd. Schepen Bart Tommelein kreeg echter een lesje in efficiënt besturen van zijn partijgenoot Vincent Van Quickenborne. In Kortrijk werd het live streamen van de gemeenteraad al ingevoerd en straks kan men in Kortrijk al beperkt genieten van gratis internet.

Ignace Vandewalle: “ Quickie is Tom Tom te snel af. Schepen Tommelein kan nu ook geen excuses van technische of administratieve aard aanhalen. Hij deed het gewoonweg niet en de vraag is waarom niet? Burgemeester Van Quickenborne had, gelet op zijn schorsing, zelfs 1 maand minder tijd om dit alles te realiseren.”

Beste stadsbestuur we zijn geëmotioneerd blij met de overname van onze programmapunten in jullie beleidsnota. Maar zonder uitvoering blijven ze een dode letter op een stuk papier.   
          
Oostende wacht op zijn beloofde kennis en inspraak via het internet.

Ignace Vandewalle

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be