twitter twitter

Minister Johan Vande Lanotte en Staatssecretaris John Crombez keurden frauduleuze begroting Oostende goed.

Zoals we maandag reeds in een persbericht lieten weten legt Lijst Dedecker Oostende  klacht neer tegen de begroting van Oostende die vorige week zaterdag op de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De begroting sluit af met een fictief batig saldo van 234.133 euro. Fictief omdat overduidelijk kan aangetoond worden dat inkomsten onterecht teveel begroot werden, om zo valselijk een begroting op overschot te creëren en af te leveren.

KLIK HIER voor kopie van de klacht aan de Gouverneur

Het probleem van de Griekse begrotingen was het feit dat inkomsten overschat werden en dat uitgaven geminimaliseerd of weggelaten werden. Oostende doet precies hetzelfde en delft zo, via wanbeleid verder aan een rode schuldenput.

Ignace Vandewalle: “ Minister Johan Vande Lanotte en Staatsecretaris John Crombez keuren een Griekse begroting in Oostende goed. En dat zijn de mensen die straks een Belgische begroting moeten aanpassen. Ik hou mijn hart vast.  Trouwens bedrijven die fictieve cijfers voorleggen worden door John Crombez als fraudeurs verweten, maar hij mag wel een fictieve begroting van Stad Oostende goedkeuren, is dat dan geen fraude mijnheer Crombez.”

Gelet op de ernst van de situatie sturen we een kopie van de klacht naar Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeios.

 Ignace Vandewalle

Voorzitter Lijst Dedecker Oostende

 

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be