twitter twitter

Wordt KAA Gent verkocht aan Amerikaanse miljardair?

Zaterdag 18 september 2021 brengt De Tijd het nieuws dat KAA Gent te koop staat. Twee interne bronnen bevestigen mij dat de potentiële koper Harry Gross is, een Amerikaanse miljardair. De Roemeense Amerikaan maakte zijn fortuin in de textiel. In België is hij echter vooral actief in Knokke-Heist en Gent bij de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en de uitbating van hotels. Zo is hij onder meer eigenaar van drie hotels te Gent. Marriott op de Korenlei en Holiday Inn en Residence Inn By Marriott beiden naast de Ghelamco Arena gelegen.

King pin Devers

Zoals alle dossiers rond de Ghelamco Arena wordt ook dit dossier gestuurd door de king pin achter de schermen: advocaat Patrick Devers. Dhr. Devers vormde een triumviraat met Daniël Termont en Christophe Peeters. Samen waren ze de werkelijke architecten achter alle vuige constructies rond de Ghelamco Arena.

 

Hij was advocaat van zowat alles en iedereen onder de socialistische regeerperiode van Daniël Termont

 

Dhr. Devers is aandeelhouder van KAA Gent. Hij was advocaat van zowat alles en iedereen onder de socialistische regeerperiode van Daniël Termont. Hij was advocaat van Termont zelf, maar ook van AA Gent, cvba Arteveldestadion, NV Buffalo, SoGent (StadsOntwikkeling Gent), OCMW Gent, Stad Gent... Je hebt het waarschijnlijk begrepen: hij pleitte voor zowat alles verbonden aan de Stad Gent. Kwatongen beweren dat Daniël Termont en zijn hoofd van de juridische dienst (eveneens van socialistische signatuur) de gunstige stroom richting Dhr. Devers verzorgd zouden hebben.

In mijn boek De Illegale Ghelamco Arena merkte ik al op dat het bijzonder vreemd was dat telkens advocaat Devers al die overheidsopdrachten binnenhaalde. Ik wees in sommige dossiers op een mogelijke belangenvermenging. Naar verluidt zou Devers na het verdwijnen van Daniël Termont en Christophe Peeters uit het schepencollege zijn status van geprivilegieerde advocaat van de stad verloren hebben. Plots haalt hij nauwelijks nog overheidsopdrachten van Stad Gent en gelieerden binnen.

Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk

Op 22 juni 2016 werd in het bijzijn van een notaris een algemene vergadering bijeengeroepen in de perszaal van de Ghelamco Arena. Voornaamste punt op de agenda was de omzetting van een vzw naar een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Het maatschappelijk kapitaal zou bestaan uit een vast gedeelte van 10 miljoen euro en verdeeld worden in 10.000 aandelen. Daaronder: 5.500 A1-aandelen; 3.000 A2-aandelen; 1.440 A3-aandelen; 60 P-aandelen. De aandelen van deze verschillende categorieën in het vaste kapitaal werden grátis toebedeeld aan de voormalige leden van de vereniging

Opvallendste toebedelingen van aandelen waren: Ivan De Witte: 2.500 A1-aandelen (250.000 euro); Michel Louwagie: 1.500 A1-aandelen (150.000 euro); Patrick Devers: 500 A1-aandelen (50.000 euro); Philip De Hulsters: 500 A2-aandelen (50.000 euro); Didier Nachtergaele: 20 A3-aandelen (20.000 euro); nv Buffalo: 370 A3-aandelen (370.000 euro).

De toebedeling van 500 A1 aandelen aan de heren Devers was een verrassing. Hij was immers ook bestuurder was van cvba Arteveldestadion en/of nv Buffalo en/of SoGent. Ook moest je statutair lid zijn van de vzw KAA Gent om gratis aandelen toebedeeld te krijgen.

Lokale verankering

Op verschillende tijdstippen lieten Daniël Termont, Christophe Peeters en Ivan De Witte in de media, maar ook tijdens de Optima/Termont-commissie, noteren dat de nieuwe coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk de verankering met de Stad Gent garandeerde. Fier proclameerden ze dat geen obscure Qatarese oliebaron hun club kon kopen. Ook in de verslagen rondom de recente inkanteling van nv Buffalo in SoGent verklaarde Frank Van Goethem, directeur van SoGent, dat aandelen van de cvba so KAA Gent niet te gelde konden gemaakt worden.

Kassa, kassa

Hoewel ik in mijn boek nog een lans brak voor deze structuur van cvba so, werd het snel duidelijk dat ook dat een schitterend rookgordijn was van Termont, Peeters, Devers en De Witte. Een cvba so kan wel degelijk in zijn geheel verkocht worden, vermits een omzetting naar een andere rechtspersoon of wijziging van de statuten een fluitje van een cent is. En zeker als je in rekening neemt dat Devers, De Witte en Louwagie alle A1-aandelen in handen hebben.

 

Devers, De Witte en co kunnen KAA Gent nu duur verkopen

 

Nog even het geheugen opfrissen. Stad Gent betaalde onrechtreeks via Buffalo nv 24,5 miljoen euro, via TMVW 13,2 miljoen euro, en via cvba Arteveldestadion 4,5 miljoen euro. Samen goed voor 42,2 miljoen euro. Devers, De Witte en co kunnen KAA Gent nu duur verkopen. AA Gent betaalt immers een belachelijk lage huurprijs aan Stad Gent voor het stadion en de parking, Bvba Horecafoot kreeg voorts exclusiviteit in de Ghelamco Arena. Ze  kreeg ook gratis de naming rights en publicitaire uitbatingen zoals het exclusieve recht tot de commercialisatie via publiciteit van alle betonranden van de binnengevel en/of tribunes van de Ghelamco Arena. 'Dank u voor deze cadeaus belastingbetaler van Gent', moeten ze daar nu denken.

De kruistocht naar de waarheid

Bij het dedicaceren van mijn boek De Illegale Ghelamco Arena schreef ik steevast: 'De kruistocht naar de waarheid is eenzaam en vol doornen'. De ervaring met De keizer van Oostende leerde mij dat de waarheid de leugen steeds achterhaalt. Het enige wat nodig is, is geduld. Tussen het verschijnen van mijn boek in 2018 en vandaag is steentje na steentje gevallen. De strafklacht van Termont werd geseponeerd. De burgerlijk klacht verloor Termont majestueus.

De rechter schreef in zijn vonnis onder meer: 'Uit de stukken blijkt afdoende dat Ignace Vandewalle onderzoek heeft gedaan naar de waarachtigheid van de feiten middels opzoekingen gedurende drie dagen in het Stadsarchief van stad Gent. Uit de stukken blijkt afdoende dat Ignace Vandewalle zijn bronnen zorgvuldig gecontroleerd heeft alvorens hij overging tot het schrijven van de kwestieuze passages...' Daarna waren er de schandalen rond de skybox met Christophe Peeters, de leugens rond het opdoeken van nv Buffalo en de schandalige constructie rond het Hotel van Ghelamco.

 

zullen er periodiek lijken uit de kast vallen

 

Zolang stad Gent niet bereid is door een woestijn van schande te stappen en de onderste steen bloot te leggen van dit schandalige dossier van illegale bouw en overheidssteun zullen er periodiek lijken uit de kast vallen die de beweringen in mijn boek staven.

Het boek kan nog steeds besteld worden via https://www.bfelt.be/de-illegale-ghelamco-arena/.

 

IGNACE VANDEWALLE

 

 

 

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be