twitter twitter

De (v)liegende doos van Filip Watteeuw

Het volgende hoofdstuk in de Ghelamco-saga

Waait er met de bestuursploeg van Mathias De Clercq een nieuwe wind door de Gentse gemeenteraad? Ik vrees van niet. Het is zelfs geen oude wijn in nieuwe zakken, het zijn gewoon nieuwe verkopers van dezelfde zure wijn in versleten zakken. Er werden door burgemeester De Clercq nochtans dure eden van transparant, zorgvuldig en eerlijk bestuur gezworen. Maar toen schepen Sami Souguir die zorgvuldigheid, transparantie en eerlijkheid in de praktijk bracht, werd hij schaamteloos teruggefloten door schepen Watteeuw.

De brief van Souguir

Sami Souguir is naast schepen ook voorzitter van Sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf van Gent. Vorig jaar werd beslist om dochterfirma nv Buffalo op te doeken en in te kantelen in Sogent in een geruisloze fusie. Als verantwoordelijk en zorgvuldig bestuurder wou Souguir de financiën van nv Buffalo doorlichten. Omdat hij daartoe - onbegrijpelijk - niet alle documenten in handen kreeg stuurde hij in mei van dit jaar een brief naar de voorzitter van nv Buffalo, partijgenoot en ex-schepen Christophe Peeters. In volle transparantie en eerlijkheid bracht hij de Raad van Bestuur van Sogent op de hoogte van zijn demarche. Omdat een degelijk antwoord uitbleef en omdat de revisoren en boekhouders van alle betrokken partijen het maar niet eens geraakten, bereikte het debat uiteindelijk de gemeenteraad.

Het dispuut betrof het al dan niet inschrijven van een waardevermindering op 2.450.998 A-aandelen (1000 euro per aandeel) die door nv Buffalo werden aangehouden in cvba Artevelde-stadion (eigenaar Ghelamco Arena) en de waarde van 128 parkeerplaatsen die door nv Buffalo werden ingebracht in cvba Artevelde-stadion.

Waardevermindering van aandelen

In 2015 beslisten de revisoren, boekhouders, de commissaris KPMG en de voltallige Raad van Bestuur van nv Buffalo om door een duurzaam verlies binnen cvba Artevelde-stadion een waardevermindering van 2,4 miljoen euro in de boekhouding in te schrijven. Dit verlies was bij de geruisloze fusie van nv Buffalo en Sogent eind 2018 opgelopen tot 3,3 miljoen euro en schepen Souguir en de financiële dienst van Sogent wilden graag tekst en uitleg vooraleer dit verlies in de boekhouding van Sogent in te schrijven. Maar plots vonden de revisoren en boekhouders van nv Buffalo en cvba Artevelde-stadion dat het verlies niet langer duurzaam was en niet meer moest ingeschreven worden. De revisor van Sogent was het daar echter niet mee eens.

Het vertrouwen werd hem door de oppositie gegeven, maar dat was een vergissing

Op de gemeenteraad van maandag 23 september kwam Watteeuw opdraven met de mededeling dat de revisoren van alle partijen tot een akkoord gekomen waren. Hij liet echter na het akkoord voor te leggen of het te staven door het financieel verslag en/of de verslagen van de revisoren aan de leden van de gemeenteraad te bezorgen. Hij verwachtte dat de gemeenteraadsleden hem zomaar op zijn woord geloofden. Het vertrouwen werd hem door de oppositie gegeven, maar dat was een vergissing, want nu blijkt dat Watteeuw niet de volledige waarheid vertelde:

De revisor van Sogent is niet formeel akkoord, maar gaf enkel een principiële goedkeuring onder voorbehoud van grondige studie van een goedgekeurd businessplan die de duurzaamheid moet aantonen. Geen akkoord dus.

Het is ook niet duidelijk of de grote onderhoudskosten aan de Ghelamco Arena moeten geprovisioneerd worden bij cvba Artevelde-stadion dan wel bij Sogent. Watteeuw beweert dat AA Gent die grote onderhoudskosten zal dragen, maar dat strookt niet met andere officiële documenten (pdf) - pag 10 4de alinea - die aantonen dat hoe dan ook Stad Gent deze moet betalen (ofwel via cvba Artevelde-stadion, ofwel via Sogent). Als de stelling van Watteeuw klopt, dan logen Daniël Termont en Ivan De Witte op de officiële subsidieaanvraag. Tot op heden legden Stad Gent, Sogent of cvba Artevelde-stadion geen enkel document voor die de stelling van Watteeuw staaft en bewijst wie de grote onderhoudskosten moet betalen. Ergo, nog geen sluitend financieel plan.

Eigenlijk was er niets: geen definitief financieel plan, geen goedgekeurd businessplan en geen sluitend akkoord. Watteeuw liet aan de gemeenteraad weten dat het gecumuleerd verlies in cvba Artevelde-stadion zou stijgen tot 2028, om daarna te dalen. Pas in 2050 zou cvba Artevelde-stadion uit de rode cijfers treden. Hij besloot daar vreemd genoeg uit dat de schuld aldus niet duurzaam is. Over de definitie van duurzaam kunnen we debatteren, maar over zorgvuldig en voorzichtig bestuur niet. Bij een verlies die minimum nog 9 jaar zal stijgen en nog 31 jaar aanhoudt is het inschrijven van een waardevermindering -  welke schepen Souguir wou/wil doen - zorgvuldig en voorzichtig bestuur. Het niet inschrijven, wat Watteeuw en De Clercq willen doorvoeren, is naar mijn bescheiden mening onzorgvuldig en onvoorzichtig bestuur.

Waarde van de parking

In 2016 werd naar aanleiding van de klacht van advocaat Walter Van Steenbrugge door het stadbestuur van Gent en voetbalclub AA Gent een persconferentie georganiseerd die moest bewijzen dat de bouw van de Ghelamco Arena finaal winstgevend was voor de stad Gent. Advocaat Devers legde op de druk bijgewoonde persconferentie een nota voor, die later bekend zou worden als 'De nota Devers'. Door er tal van fouten uit bloot te leggen maakte ik in mijn boek De Illegale Ghelamco Arena  reeds gehakt van de nota, maar over de waarde van de 128 parkeerplaatsen had ik toen geen redenen om advocaat Devers in twijfel te trekken. Hij schreef in zijn nota:

Het betreft de huidige parking A (128 parkeerplaatsen), die werd aangelegd middels de aannemingssom van € 330.000, wat een globale kost overlevert van € 390.000. De huidige waarde van een parkeerplaats op parking A is te ramen op € 10.000.

nota devers

Nota Devers

Met andere woorden, het kostte ons 390.000 om de parking aan te leggen en de huidige (verkoop)waarde bedraagt 10.000 per parkeerplaats of 1.280.000 euro voor de volledige parking. Schepen Sami Souguir - bijgestaan door zijn boekhouders - vroeg zich terecht af of bij de inbreng van de parking in cvba Artevelde-stadion, deze aan 390.000 euro of aan 1.280.000 euro moest gewaardeerd worden.

Souguir wou ook weten waarom AA Gent amper 15.000 euro per jaar betaalde (cijfer uit de brief Souguir, zie onder) voor 128 parkeerplaatsen op parking A (vlak naast het stadion). Dit komt neer op  +/- 9,7 euro per parkeerplaats/per maand. Daarvoor kan je welgeteld 3 uur parkeren in het centrum van Gent. Volgens de website van AA Gent betalen supporters van AA Gent tussen 250 en 300 euro per seizoen voor een parkeerplaats. Voor de burgemeester, schepenen en sommige leden van de Raad van Bestuur van nv Buffalo en cvba Artevelde-stadion worden een tiental gratis parkeerplaatsen voorbehouden.

brief souguir

Brief Souguir

Terechte vragen

De oppositie herhaalde de terechte vragen van schepen Souguir op de gemeenteraad en vroeg eveneens om duidelijkheid, maar ze kreeg een leugen. Watteeuw zei smalend aan de oppositie en schepen Souguir dat ze de nota Devers verkeerd gelezen hadden en dat meester Devers geschreven had dat de parkeerplaatsen na 50 jaar een waarde zouden hebben van 10.000 euro en een meerwaarde zouden opleveren van 890.000 euro (1.280.000 - 390.000). Watteeuw werd daarin op de gemeenteraad bijgestaan door een wild gesticulerende Karin Temmerman, die kennelijk ook die mening was toegedaan.

Nochtans staat in de nota Devers (zie afbeelding 1) duidelijk te lezen: 'De huidige waarde  van een parkeerplaats op parking A is te ramen op 10.000 euro.' [mijn nadruk] Nu zeggen dat Devers met die zin bedoelde dat de parkeerplaatsen in de toekomst 10.000 euro winst zouden genereren, is echt bij de haren getrokken. Er staat niet 'de voorziene meerwaarde' of 'de meerwaarde na 50 jaar'. Neen, er staat duidelijk de huidige waarde. Toen ik school liep betekende huidige: nu en niet binnen 50 jaar. En betekende waarde: prijs, verkoopwaarde, en niet meerwaarde of toegevoegde waarde.

Er zijn wat dit driest spektakel betreft maar drie mogelijkheden:

Over de niet-marktconforme huur die AA Gent betaalt voor parkeerplaatsen kregen de gemeenteraadsleden geen antwoord.

De test van de tijd

Het is intriest om keer op keer vast te stellen dat officiële verklaringen van de Stad Gent op persconferenties of gemeenteraden de test van de tijd niet doorstaan. Keer op keer worden ze onderuitgehaald door latere onthullingen, waarna ze schaamteloos aangepast worden. De leugens en misleidingen zijn niet gestopt met het aantreden van een nieuwe burgemeester, die hoop kunnen de Gentenaars nu ook opbergen.

Ignace Vandewalle

 

 

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be