twitter twitter

Eigen jobs eerst, eigen portefeuille eerst!!

Eigen jobs eerst, eigen portefeuille eerst.

In 2011 en ook in 2012, toen naar aanleiding van het boek “ De Keizer van Oostende”, werd aan Johan Vande Lanotte gevraagd waarom hij voorzitter was van al die, vaak, commerciële bedrijven.   
Hij antwoordde steevast: ” voor het creëren van jobs”. Deze stelling werd zonder te controleren door alle media overgenomen.
Omdat wij het laatste jaar Johan Vande Lanotte nog niet op een waarheid konden betrappen deden wij de moeite om dit te onderzoeken.
Wat bleek, deze berichtgeving was en is fout, wat wij vorige week vrijdag op het debat wilden aantonen.

Ignace Vandewalle: “ Johan Vande Lanotte had in Oostende onder meer volgende bedrijven onder zijn hoede: CVBA Sleuyter Arena,CVBA Buitengoed, NV Otarys rs, NV Rebo , NV Ostend trade,  NV E-port Communications, NV Multitech. Met uitzondering van beveiligingsfirma E-port Communications was Johan Vande Lanotte ooit voorzitter van al deze bedrijven. Samen stellen deze bedrijven volgens de jaarrekening van 2011, 10,2 personeelsleden te werk en werd tot op heden in deze bedrijven 13,8 miljoen euro geïnvesteerd. 1,3 miljoen euro per job dus.”

Om discussies te vermijden waren wij mild in het bepalen van het investeringsregime van Stad Oostende in deze bedrijven, hadden we streng geweest dan was dit getal nog hoger geweest, zoals u in bijlage kan vaststellen.
We kennen uiteraard de cijfers niet van de huidige tewerkstelling omdat de laatst gepubliceerde publieke cijfers deze zijn van de situatie 9 maanden geleden op 31 december 2011 (bron Nationale Bank van België).
Daardoor rijzen er 2 pertinente vragen.
Het is dus duidelijk dat Johan Vande Lanotte geen voorzitter was van deze, vaak, commerciële bedrijven om jobs te creëren q.e.d. Waarom dan wel ?
Rest dan nog de vraag voor wie die 10,2 jobs zijn? Voor Oostendenaars?

Ignace Vandewalle: “ In CVBA Buitengoed vinden we Peter Bossu terug. Peter Bossu ontvangt een riante wedde als socialistisch schepen van Diksmuide. Toch koos johan Vande Lanotte om die job in CVBA Buitengoed  niet aan een Oostendenaar te geven maar aan Peter Bossu, een Diksmuideling.  Peter Bossu is sinds 15/12/2011 kabinetsmedewerker van Johan Vande Lanotte, of hij nu 3 jobs combineert is niet helemaal duidelijk, in persartikels spreekt men in elk geval nog steeds over “Peter Bossu van CVBA buitengoed”. Gedelegeerd bestuurder  en directeur van CVBA buitengoed Guido Vandenbroucke is ook een Diskmuideling en staat op de 24ste plaats van de sp.a lijst te Diksmuide. Hetzelfde verhaal met Patrick Lanssens, sp.a burgemeester van Koekelare met reeds een dikke burgemeesterswedde en 5 bezoldigde mandaten in Intercommunales op zak, werd halftijds bediende bij AGHO en aangesteld als projectleider bij Oostende@work.
Waarom moesten die jobs naar socialistische vrienden van buiten Oostende gaan?
Mochten die jobs echt niet naar een Oostendenaar gaan?
Het socialistisch credo luidt duidelijk: “ eigen jobs eerst, eigen portefeuille eerst.”


Oostende kent de hoogste werkloosheid en kansarmoede ooit en draagt een geconsolideerde schuldenlast van 285 miljoen euro met zich mee. De huidige Oostendse Open Vld/CD&V/sp.a meerderheid heeft gefaald in zijn financieel beleid, armoedebeleid en in zijn werkgelegenheidsbeleid. Hun medicijnen maakten de patiënt alleen maar zieker.

Het is tijd voor een nieuwe visie voor Oostende.
Het is tijd voor nieuwe oplossingen.
Lijst Dedecker heeft in elk geval een frisse vernieuwende kijk op het beleid in Oostende.

Oostende laat je niet nog eens 6 jaar beetnemen.

 

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be