twitter twitter

Klimaatzaak is een winstzaak

Groene ondernemers pleiten voor een lucratief klimaatbeleid

Klimaatzaak, de vzw die een rechtszaak inspande tegen diverse overheden in België, is vooral een commercieel project. Zowel voorzitter Serge De Gheldere, hoofdfinancier Piet Colruyt als diverse ambassadeurs van Klimaatzaak zijn groene ondernemers die na het eventuele winnen van deze rechtszaak potentieel heel wat commercieel voordeel kunnen halen. Belwind, een van de windmolenparken op de Noordzee van Colruyt, ontving sinds 2011 380 miljoen euro subsidies, die wij via de verdubbeling van onze elektriciteitsfactuur betalen. Tussen 2011 en 2017 betaalde Colruyt zijn aandeelhouders 20 miljoen euro aan dividenden uit. Wij halen het einde van de maand niet, maar voor de groene windmolenboeren rinkelt de kassa.

Klimaatzaak

1 december 2014, op een Amerikaans ogende persconferentie en lanceringsfeest kondigt vzw Klimaatzaak aan om diverse overheden in België in gebreke te stellen wegens schuldig verzuim inzake klimaatdoelstellingen. Omwille van de huldiging van groene ondernemer Piet Colruyt op het lanceringsfeest had journalist Wouter Verschelden enkele vragen over de financiering van de vzw. Hij kreeg als antwoord dat dit geen journalistiek relevante vragen waren. Hoezo niet relevant?

Een veroordeling van de overheden zou zonder meer ten voordele zijn van bedrijven actief in de groene economie

Vzw Klimaatzaak stelt overheden in gebreke omdat ze te weinig doen om een klimaatramp te voorkomen. Een veroordeling van de overheden zou zonder meer ten voordele zijn van bedrijven actief in de groene economie. Of deze rechtszaak gefinancierd wordt door groene bedrijven is daarom niet enkel van journalistiek maar ook van maatschappelijk en zelfs juridisch belang. Het was dan ook vreemd dat de openbare omroep zonder ook maar één kritische vraag te stellen vzw klimaatzaak uitgebreid en kritiekloos opvoerde in het VRT-nieuws, Reyers Laat, Terzake, en Café Corsari.

Follow the money

Uit de jaarrekeningen van vzw Klimaatzaak blijkt dat ‘een donateur’ het startkapitaal van 60.000 euro voorzag en het jaar daarop nog eens 50.000 euro stortte. In een recent interview in Knack met als titel ‘Piet Colruyt, bezieler van Sign for My Future: Ik zie wel potentieel in een groen-blauwe as’ lezen we: ‘Enkele jaren geleden was hij ook een van de eerste financiers van de Klimaatzaak, de rechtszaak tegen de Belgische overheid’. In hetzelfde artikel is ook duidelijk dat Piet niet alleen financier was maar ook mee aan de wieg stond van vzw Klimaatzaak: ‘Dat idee is gegroeid in het atelier van kunstenaar Koen Van Mechelen. We kwamen daar met een twintigtal mensen samen om te luisteren naar Roger Cox, de advocaat van Urgenda – de Nederlandse variant van onze Klimaatzaak… Op één avond hebben we toen beslist om de Klimaatzaak op te starten.’

Piet Colruyt is bestuurder van diverse bedrijven van Colruyt waaronder offshore windmolenbedrijven Parkwind nv, Belwind nv, Northwind nv. Offshore windmolenbedrijven worden overgesubsidieerd en strijken massaal zogenaamde windfall profits op, what’s in a name. In vergelijking met Nederlandse windmolenparken krijgen de Belgische parken, per park, gemiddeld 1 miljard euro subsidies meer. Sterker nog in Nederland en Denemarken worden momenteel zelfs aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van windmolenparken zonder subsidies. In België blijft men de nieuwe parken op eenzelfde manier subsidiëren en blijven de energieboeren superwinsten opstrijken.

Subsidieomzet

Mochten cafébazen op dezelfde manier gesubsidieerd worden dan zouden ze 5 euro subsidie ontvangen per pint van 2 euro die ze verkopen. 

Belwind (Colruyt/Sumitomo) haalde tussen 2011 en 2017 een omzet van 535 miljoen euro.(€ 535.091.449) Deze omzet werd gerealiseerd door het ontvangen van 380 miljoen euro (€ 380.810.489) subsidies en 153 miljoen euro (€153.871.715) uit de verkoop van elektriciteit. Mochten cafébazen op dezelfde manier gesubsidieerd worden dan zouden ze 5 euro subsidie ontvangen per pint van 2 euro die ze verkopen. Sinds 2013 betaalde Belwind 20 miljoen euro dividenden uit aan zijn aandeelhouders. De stelling dat Colruyt belang heeft bij een regering die inzet op groene energie is dus niet op los zand gebouwd.

Voorts is het opmerkelijk dat het gebouw waar de zetel van vzw Klimaatzaak (De Fiennesstraat 77 1070 Brussel) gevestigd is, eigendom is ‘Café de Fiennes cvba’ waar Piet Colruyt hoofdaandeelhouder van is. Uit de jaarrekening van vzw Klimaatzaak blijkt dat ze een huur betalen van 273,15 euro per maand, wat ons behoorlijk laag lijkt voor een kantoor in het centrum van Brussel op wandelafstand van het spoorwegstation Brussel-Zuid.

Les nouveaux riches vert

Ook voorzitter Serge De Gheldere komt er niet bekaaid vanaf wanneer vzw klimaatzaak hun rechtszaak zouden winnen. De Gheldere is CEO van Futureproofed. Zijn bedrijf specialiseerde zich aanvankelijk in ecodesign, maar intussen kunnen bedrijven en overheden er ook terecht voor advies en oplossingen bij de uitdagingen die de klimaatopwarming stelt.

De Gheldere begeleidt met Futureproofed verschillende steden bij de opmaak van hun klimaatplannen, dat zijn onder meer: Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge, Sint-Niklaas, Dendermonde en Vilvoorde. Op de website staat te lezen: FutureproofedCities is here for municipalities, cities and regions to develop a climate plan and monitor progress on two layers….’ Mocht vzw klimaatzaak zijn rechtszaak winnen dan is dit zonder twijfel geen slechte zaak voor het bedrijf van Serge de Gheldere.

Achter de mooie klimaatspeeches en groene acties schuilt een commercieel verdienmodel

Achter de mooie klimaatspeeches en groene acties schuilt een commercieel verdienmodel. We wilden graag een reactie van Serge De Gheldere hierop, maar voor zover we kunnen opmaken uit zijn antwoord(en), is hij om ideologische redenen niet bereid tot een interview met Doorbraak. Klimaatzaak heeft ook 21 ambassadeurs die hun boodschap actief uitdragen en Klimaatzaak bij verschillende acties en projecten ondersteunen.

Bij de ambassadeur zitten nog enkele ‘groene’ ondernemers, zo is Sihame El kaouakibi consultant voor overheden onder meer i.v.m. urbanisatie en sociale economie, Stefan Grosjean is CEO van Smappee een cleantechbedrijf en Joost Callens is CEO van Durabrik en gedelegeerd bestuurder van Ecopuur nv, een groen bouwbedrijf. Ook vermeldenswaardig is het feit dat Michel Genet, politiek secretaris van Ecolo, tot de ambassadeurs behoort. Recent sloten ook Anuna De Wever en Kyra Gantois zich aan als ambassadeurs van Klimaatzaak.

Op de website goededoelen.be schrijft de klimaatzaak over zichzelf: Klimaatzaak is een rechtszaak waarbij iedereen wint. Ook de politieke spelers, de economie en onze welvaart’.

Inderdaad ook de economie wint, de groene economie wel te verstaan.

 

www.doorbraak.be

<< Terug naar alle berichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be