twitter twitter

To be or not to be ()


Wanneer ik mezelf geef… is het er niet.
Wanneer ik mijn hart geef ….is het er niet.
Wanneer ik mijn gevoelens geef ….zijn ze er niet.
De perceptie van het zenden,
anders dan van het ontvangen.
Teveel yin zonder yang, teveel licht.
Begrip, empathie, respect, geduld.
Doddig en fraaitjes.
Het lijken gaven, maar het is een vloek.
De kring wordt groter de eventualiteit  vervaagt.
De glimlach geschilderd, de woorden strelend.
Het hart bloedend, het hoofd wegkwijnend.
De ambiguïteit van mijn bestaan.
Word ik het nu of word ik het nu niet.
Neen ..ik blijf, tegen beter weten in, wie ik ben.

Ignace Vandewalle

<< Terug naar alle gedichten

Bookmark and Share

© 2024 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be
v