twitter twitter

Citaten van Ignace

Is de angst voor droogte een dorst naar regen of een waterval van onrust in een zee van paniek? (ivdw)  

Als de nood het hoogst is maken politici slagzij. (ivdw) 

Achter elk achterpoortje schuilt een wet. (ivdw) 

Als bedrijven geen werknemers vinden en werklozen geen werk, dan is er minstens een van de twee die niet zoekt. (ivdw)

Hij die denkt dat de waarheid en justitiële rechtvaardigheid hetzelfde zijn, kent geen van beide. (ivdw) 

Definitie van een politicus: 'man of vrouw die om de haverklap verandert van mening, behalve dan de mening dat hij of zij altijd gelijk heeft.' (ivdw) 

Schaduw wordt pas zichtbaar als je licht schijnt.(ivdw)

Als je wereld stilstaat steekt de tijd je voorbij.(ivdw)

Het is beter te stralen in groep dan alleen uit te blinken.(ivdw)

Tot zolang er iemand langskomt die er invulling aan geeft, is liefde slechts een groep letters die een woord vormen.(ivdw)

Een mening is een recht dat sterft in je hoofd of dovemansoren.(ivdw)


Soms vind je geluk op de weg die je neemt om je lot te ontwijken.(ivdw)

De waarde van de rollercoaster in uw leven is de suiker van je geluk.(ivdw)

Het leven is als een ikea-pakket. Het heeft het potentieel mooi te zijn, maar je moet het zelf zo maken.(ivdw)


Onverschilligheid is het wapen van de normvervaging en een schild tegen handboeien.(ivdw)

De werkelijke waarde van liefde zit in daden niet in de woorden die ze omschrijven.(ivdw)

Wie liefde verklaart maar er niet naar handelt, zal ze tijdelijk ervaren maar nooit eeuwig verwerven.(ivdw)

Een gewetensonderzoek is enkel nuttig als men het resultaat begrijpt.(ivdw)


Soms is de oplossing de kern van het probleem, die dan weer een oplossing vraagt, welke het probleem wordt.(ivdw)

Succesvolle mensen kennen het vaakst ellende, problemen, obstakels en weerstand, enkel is het voor hen een uitdaging ipv een excuus tot mismoedigheid, stilstand of achteruitgang.(ivdw)

Eeuwigheid verdraagt enkel liefde.(ivdw)


Wandel door de wolken, surf op je fantasie, leef je dromen en geluk ontsnapt je niet. ivdw)


De grootste vrijheid is deze bevrijd van bewijs.(ivdw)

Het is van groot belang dat de belangen groot genoeg zijn voor we er enige belang aan hechten.(ivdw)

Wat je niet onder stoelen of banken steek, hoef je niet per se van de daken te schreeuwen.(ivdw)

Ontwijk armoede zonder geld te begeren en geluk zal niet ontbreken. ivdw)


Als je de wind van achteren hebt is de richting die je uitgaat minimum even belangrijk.(ivdw)

Geluk en liefde zijn partners, maar ze gaan niet steeds hand in hand. (ivdw)

De makkelijkste manier om iets minderwaardig te verkopen is er een mooie verpakking voor te maken.... Geldt niet alleen voor chocolade maar ook voor politiek, imago en relaties.(ivdw)


Met levenslessen kan ik perfect omgaan, maar de leerkrachten zijn paljassen. (ivdw)

Tranen die louteren naar geluk zijn de sluizen van ons hart.(ivdw)

We zijn een verzameling van herinneringen. Deze die we koesteren, haten, uit leren, ons om schamen of ons in tranen achterlieten. Ze maakten wat we zijn en kneden wat we worden.(ivdw)

De laatste verkiezingen begingen de Grieken een historische blunder. Socialisten kiezen om een financieel probleem op te lossen is als citroenen kopen om een aardbeientaart te bakken .. het breekt je zuur op.(ivdw)

Het huis van kritiek wordt gebouwd met de inzet van iemand die iets deed, schreef of zei.(ivdw)

We worden allemaal ouder, we veranderen elke dag en elke dag is anders, doch het grootste geluk is een gevoel te vinden die nooit verandert noch verdwijnt en je leven vult zonder ooit vol te geraken.(ivdw)

Gevallen engelen zijn engeltjes tot ze vallen of hun masker afvalt.(ivdw)

Wat baten wet en waardigheid als den uil met geld wordt verleid.(ivdw)

Het geluk leeft rondom ons, maar net als vissen die uit gewoonte het water niet meer voelen, vergeten we gelukkig te zijn bij een glimlach, een teder gebaar, de helpende hand, de warme knuffel, het dierbaar compliment, de troostende woorden, het dak boven ons hoofd, het eten op de tafel of simpelweg het geluk om elke dag gezond wakker te worden.(ivdw)

Je kan aardbeien niet als peren behandelen noch er pogen peren van te maken, je kan echter beiden wel evenwaardig als fruit behandelen (ivdw).

De stormen in je leven kan je niet voorspellen, niet voorkomen, wel doorstaan en zelfverzekerd verder gaan.(ivdw)

Liefde is bij voorkeur niet perfect, want het liefste wat ik doe is er elke dag aan werken.(ivdw)

Soms sterf ik in mezelf omdat ik niet leef in een ander of een ander niet leef in mij.(ivdw)

Net omdat ze pijn ontbeert is de leegte van niets voelen de gruwelijkst denkbare foltering.(ivdw).

Het enige wat je nooit mag verliezen is jezelf.(ivdw)

Toewijding hoeft geen middel, ervaring, tijd noch schema.(ivdw)

De weg naar geluk loopt over duistere paden.(ivdw)

I know my life is a bitch, but fucking her is't half as bad as you think.(ivdw)

De kracht van het individu is de benzine van de eendracht die de lijm is van een bloeiende samenleving.(ivdw)

Op een bepaald moment stel je vast dat meegaan met je tijd eigenlijk achterop hinken is.(ivdw)

Wie doodt in naam van geloof, doodt zijn geloof.(ivdw)

Als men leert uit zijn fouten waarom stappen er dan nog steeds zoveel mensen keer op keer met het verkeerde been uit bed?(ivdw)

"Sorry schat" wil niet zeggen "ik was verkeerd of jij bent juist", maar: "mijn relatie is waardevoller dan mijn ego".(ivdw)

Koppigheid is een labyrint waarin je elkaar verliest. ivdw)

Koppigheid breekt geen muren het bouwt ze.(ivdw)

Diegenen die afbreken zijn vaak zelf bouwvallig.(ivdw)

Toeval is het belangrijkste gereedschap van het lot, dat we uiteraard zelf in handen hebben (ivdw).

In de winter van mijn zorgen schuilt de uitdaging voor morgen (ivdw).

Het is niet omdat je uit iemands schaduw treedt dat je in het licht staat (ivdw).

Vul haar hart niet met dromen, wees de droom.
Don't fill her heart with dreams, be the dream.
(ivdw)

Het verlagen van belastingen en het verhogen van fiscale stimulansen zijn socialer dan het verhogen van belastingen en via verplichte solidariteit bedrijven, verenigingen en mensen opsluiten in de gevangenis die de verslaving aan de subsidiecultuur is(ivdw).

Als de toekomst het verleden herhaalt dan is verandering niet meer dan een schreeuw in het ijle, een cosmetische ingreep, een schijnbeweging, een middel voor het doel (ivdw).

Een relatie zonder vertrouwen is een hometrainer, het absorbeert je inspanning zonder vooruitgang(ivdw).

Je faalt pas wanneer je ophoudt te proberen(ivdw).

Ik wou eigenlijk normaal zijn maar er waren teveel andere leukere opties (ivdw).

De handboeien van subsidieafhankelijkheid zijn gesmeed door machtswellust en omwille van laksheid en worden betaald met vrijheid en creativiteit(ivdw).

Als het lijkt dat na elke bocht weer een andere bocht opduikt, dan is de laatste rechte lijn in zicht(ivdw).

Blaas je wolken niet over een ander, trotseer je regen en stap naar de zon(ivdw).

Liefde en geluk kunnen enkel groeien in potgrond van verdraagzaamheid en in een klimaat van vrijheid(ivdw).

Wij zijn allen wandelende zonnepanelen die de warmte van de zon in ons hart omzetten tot liefde en geluk(ivdw).

Van wandelen in de schaduw naar hand tastend in de duisternis verdwalen is slechts een kleine stap, werp daarom geen schaduw en laat vooral de schaduw je niet onderwerpen(ivdw).

De horizon is breder dan je televisiescherm(ivdw).

Niet wat men je aanbiedt telt, maar wat je ermee doet (ivdw).

Vergeet nooit dat voor een woestijn regen een zegen is en voor de noordpool de zonneschijn een vloek (ivdw).

Als je niet wil vliegen, heeft het geen zin de kooi te weigeren(ivdw).

Liefde is de deling van de som van de fouten(ivdw).

Als realistisch denken consonant wordt verliest ze de greep op de realiteit (ivdw).

Communicatie zonder confrontatie is de basis van vriendschap en liefde(ivdw).

In de fundamenten van democratie zitten de ingrediënten van bedrog en misleiding(ivdw).

In de kast van je leven moet je alle lades openen, maar niet noodzakelijk vullen(ivdw).

Eenzaamheid duurt het langst(ivdw).

If reason eludes you reality won't (ivdw).

Wie verwacht van de overheid dat zij alles voor hem regelt en ordent, moet bereid zijn dit met zijn vrijheid te betalen(ivdw).

Tegenwoordig is hard werken, geld verdienen en sparen egoïstisch en geld stelen via overmatige belastingen sociale rechtvaardigheid (ivdw).

In alles wat je doet heb je 4 opties; ofwel ben je goed, ofwel word je goed, ofwel geef je op. De vierde optie is een vlucht naar het niets doen uit schrik voor falen(ivdw).

Wie verdrinkt in zijn werk heeft nooit leren zwemmen(ivdw).

Het is beter een falen te analyseren dan excuses te bedenken om niet te moeten proberen(ivdw).

Wanneer je verleden groter wordt dan je toekomst, worden je verwachtingen kleiner dan je dromen(ivdw).

Een goed stel ontwikkelde hersenen zijn waardeloos zonder "Gezond Verstand".(ivdw)

De mens en de maatschappij die hij creëerde is te complex voor de wetten en regels waarmee we hen willen ordenen. Zonder bewustwording en verantwoordelijkheid door vrijheid kan onze maatschappij nooit geordend worden.(ivdw)

Je hart onthoudt wat je verstand al lang vergeten is.(ivdw)

Een vreemde samenloop van omstandigheden is geen toeval. Het lijkt enkel zo door een gebrek aan informatie en kennis.(ivdw)
Belastingen zijn als slecht smakend medicijn. Het smaakt nooit beter, enkel wordt slikken door herhaling en gewoonte makkelijker.(ivdw)

Ik schenk je al mijn geluk want zonder jouw geluk kan ik niet gelukkig zijn.(ivdw)

Ik zit liever op de harde bank van de waarheid dan in een zetel van leugens.(ivdw)

Liefde is een vrijheid die nooit begrensd mag worden niet door wet, noch door ideologie of geloof.(ivdw)

Hoe lager de zon zakt in je leven, hoe groter de schaduw die ze werpt.(ivdw)

Tijdens verkiezingscampagnes heeft de leugen waarde tot aan de verkiezingen en de waarheid geen waarde na de verkiezingen.(ivdw)

Ik zoek de zin niet in het leven, maar een leven naar mijn zin.(ivdw)

Wijzen kennen de weg naar de vrijheid, gelukkigen bewandelen hem, menslievenden plaatsen de wegwijzers.(ivdw)

Vrijheid kan je enkel regelen door niet te regelen.(ivdw)

De zwakke man gebruikt religie om vrouwen te onderdrukken. Bevrijdt ons van religie en laat ons leven in wederzijds respect.(ivdw)

Troebel water onaangeroerd wordt klaar, schijnbaar. Het vieze slib bij de minste rimpel ontwaakt. Filter het water, spaar kracht noch daad, voor een helderheid die de toekomst vrijwaart.(ivdw)

Liefde aan het werk voorkomt erosie van het hart.(ivdw)

Een ontweken antwoord zegt veel omdat het inhoud ontbeert.(ivdw)

Met een lach en een traan maak je regenbogen voor de toekomst.(ivdw)

Liefde is als een Rubiks kubus, miljarden mogelijkheden, maar er is slechts 1 de juiste (ivdw).

Leven zonder jou is als een onbeschreven blad, het heeft geen zin (ivdw).

We zijn pas vrij om te kiezen als we ook de vrijheid hebben niet te kiezen(ivdw).

Onze overheidsadministratie is geen leidraad maar een struikeltouw(ivdw).
Samen een bestemming vervullen, geeft de reis de warmte die het succes ontbeert (ivdw).

Sommige maandagen zijn meer maandag dan anderen (ivdw).

Imposant vuurwerk voor het oog is van korte duur, maar de simpele vlam in mijn hart blijft branden (ivdw).

De belangrijkste keuze in je leven is wanneer je beslist om zelf je keuzes te maken, vanaf dan is elke keuze de juiste omdat het de jouwe is (ivdw).

Geluk is de som van je vrijheid gedeeld door de aanvaarding van je onvolmaaktheid (ivdw).

Beoordeel je leven niet op je verwachtingen, maar op wat je bereikte (ivdw).

Toen ik slim was dacht ik wijs te zijn, maar pas toen ik wijs werd kwamen de slimme beslissingen (ivdw).

Mocht geluk te koop zijn dan zou het aanbod nooit voldoen aan de vraag en bijgevolg onbetaalbaar zijn (ivdw).

Geen enkel hoop is ijdel tot hij de test van de realiteit heeft doorstaan (ivdw).

Censuur is de vader van de angst en de moeder van de dictatuur (ivdw).

Een zwoele zomernacht is de moeder van de romantiek en de vader van vele kinderen (ivdw).

In elke toekomst ligt een verleden die we niet meer zullen beleven (ivdw).

Een gouden hart kan enkel verzilverd worden in het geluk van een ander (ivdw).

Er zijn clowns die ons doen lachen en er zijn clowns die ons doen wenen, zij die ons doen wenen maken deel uit van de regering(en) (ivdw).

Het is niet altijd gemakkelijk om trouw te blijven aan mijn vrouw en aan mijn minnares, maar mijn vriendin zegt dat ik het goed doe (ivdw).

Heel vaak dacht ik dat denken de zalig allesomvattende gedachte voortbracht, nu weet ik dat denken gedachten voorbrengt en meer niet ...Denk ik (ivdw)?

Wie door een sleutelgat van een glazen deur kijkt is mij in elk geval niet te slim af (ivdw). Mijn geliefde is veel mooier dan de wereld om mij heen, daarom sluit ik mijn ogen als ik haar kus (ivdw).

Wie gelijkheid eist, doodt de vrijheid om jezelf te zijn en je te ontplooien naar je eigen capaciteiten (ivdw).

Liefde is de weg die je aflegt tussen je hart en de eeuwigheid (ivdw).

Als je te koppig bent om op te geven, doch te zwak bent om door te gaan. Dan heb je de kracht nodig om verstandig te zijn of verstand nodig om je zwaktes te overwinnen (ivdw).

We maken zelf keuzes maar ontsnappen nooit aan onszelf (ivdw).

Toen ik geboren werd startte de voorbereiding op het sterven en het vullen van de tijd ertussen. Ik zag, ik kwam, ik ging (ivdw).

Het succes van de traditionele politieke partijen is gebasseerd op het feit dat elkeen enkel hoort en leest wat hij begrijpt. Maar hoe meer men gaat begrijpen hoe minder men het begrijpt en hoe meer het "Gezond Verstand" triomfeert (ivdw).

Er is geen zee zonder eiland, geen woestijn zonder oase, geen storm zonder oog, en geen diepe put zonder ladder van een vriend (ivdw).

Met socialitische ingrediënten kan je geen economische taart bakken, hoogstens een spacecake die waanillusies oplevert (ivdw).

Iedereen mag een dwangbuis van om het even welke dogmatische indoctrinatie omgorden, zolang de vrijheid maar vrijwaart wordt om dit niet te doen (ivdw).

Elke vrouw die een symbool van verdrukking draagt is een idiote, elkeen die er een verboden vrucht van maakt een nog grotere dwaas (ivdw).

Toen ik depressief was kon ik niet nadenken. Nu ik er over nadenk was dat misschien maar goed ook (ivdw).

We kunnen een idee verwerpen, een gedachtengang veranderen, maar een gevoel laat ons nooit los (ivdw).

Veel getalenteerden faalden, maar het zijn zij die doorzetten die het haalden (ivdw).

De toekomst is niet meer hetzelfde als vroeger. In mijnen tijd was er nog toekomst. Nu is er enkel morgen (ivdw).
De grote vooruitgang van de medische wetenschap en de overheersing van het politiek correct denken zorgt ervoor dat niemand nog gezond is of gezond handelt (ivdw).

Wanneer de batterijen plat zijn is een jumpstart met een startkabel vaak voldoende om op eigen kracht je batterijen terug op te laden (ivdw).

Het ware geluk hoef je niet vast te houden of los te laten, het is je geheel, het maakt je compleet, het is je zijn (ivdw).

Als liefde het antwoord is, dan is er maar één manier om de vraag te stellen (ivdw).

Een eeuwigheid sterft niet maar wordt dag na dag herboren in de warmte van je hart (ivdw).

Als je leven in de file staat, rest je de stilte van het moment en de hoop op een alternatieve route (ivdw)

We streven allemaal naar een zinvol leven, het is echter onze definiëring van zinvol die ons ontgoocheling brengt (ivdw).

Liever een zalig leven van stapsgewijze zelfmoord, dan langzaam te sterven in een saai leven van obsessief zelfbehoud (ivdw).

Vertrouw alleen op jezelf en heb vertrouwen in je kunnen, maar leef niet op een eiland van wantrouwen (ivdw).

Liefde is een sluipend gif waar we samen langzaam aan sterven (ivdw).

De sterkte van mijn zwaktes is dat ze zichbaar zijn (ivdw).

Volharding is de koppigheid van het falen en de architect van de voorspoed (ivdw).

Alleen na een storm kent men de sterkte van de zeilen, het stuurmanschap van de kapitein en de coherentie en efficiëntie van de bemanning (ivdw).

Als de houdbaarheidsdatum van lichaam en geest overschreden is, smelt de smaak van het leven van zoetzuur tot bitter naar verdorven (ivdw).

Verliefdheid is net gek genoeg zijn om gezond te blijven. Aanbidding is net gezond genoeg zijn om geen psychopaat te worden (ivdw).

Wat vanzelfsprekend werd, wordt overschaduwd door wat verwacht wordt tot dat ook dat vanzelfsprekend wordt en zijn waarde verliest (ivdw).
Als je iemand nodig hebt zonder ze nodig te hebben, dan is de gedeelde tijd een gelukzalige eeuwigheid (ivdw).

Een diep probleem los je niet op met een oppervlaktebehandeling (ivdw).

Politici schrijven en spreken moeilijk om gemakkelijk begrepen te worden (ivdw).

Iedereen is de bakker van de taart van zijn leven! Of het nu een droge cake is of een fruittaart met slagroom, het is uw taart, uw leven, uw geluk (ivdw).

Laat je nooit opsluiten in de gevangenis van andermans vrijheid (ivdw).

Het leven is een constante strijd tegen zichzelf die je enkel wint na verlies (ivdw).

Vrouwen zijn als kinderen je moet ze grenzen geven, of er is geen kot mee te houden (ivdw).

Het geluk kan nooit een gevangenis zijn (ivdw).

Er zijn 3 types parlementsleden: diegenen die ervoor zorgen dat er een goed debat is, diegenen die verbaasd luisteren en diegenen die er geen bal van begrijpen (ivdw).

Er bestaat geen bril die ons schoonheid laat zien (ivdw).

Falling down is hard and getting up even harder, except when you fall in love, then you never want to get up again (ivdw).

Als je gelukkig bent heb je de lotto gewonnen, maar als je de lotto wint ben je daarom niet gelukkig (ivdw).

Bij het streven naar succes vergeet men soms dat je eerst iets moet bereiken (ivdw).

Vastberadenheid, doorzetting en kracht zijn de bouwstenen van elk doel (ivdw).

Wie ziet terwijl hij moet kijken, hoort als hij moet luisteren en tast zonder te voelen, zal bestaan zonder te leven (ivdw).

Laat niet aan je hart komen wat voor je hoofd bestemd is, maar laat vooral je hoofd je hart niet dicteren. (ivdw)

Respect is iets wat je wederzijds verdient maar eenzijdig verliest.(ivdw)
Het leven kent waarden en normen, de politiek postjes en valse beloftes.(ivdw)

Slaap is iets vreemds, het ontsnapt je als het vrij is.(ivdw)

Perfecte mensen wonen op de zon.(ivdw)

Enkel een idioot eist de perfectie van zijn personeel.(ivdw)

Oorlog is vrede kopen en betalen met mensenlevens.(ivdw)

To love we can't relinquish hate, because without hate Love has no meaning(ivdw)

Ik geloof niet in de absolute gelijkheid, behalve dan de egalitarische gedachte bij de verdeling van geluk en pech.(ivdw)

Hoe geef je zin aan iets als de zin ervan je ontsnapt?(ivdw)

Vanaf het moment dat je "de persoon" ziet en niet meer "de mens", is het woord vriendschap aan de orde. Vanaf het moment dat men niets anders meer ziet dan "de persoon" spreek men van liefde.(ivdw)

Het hart bereik je niet door sterk of zwak te zijn maar door te zijn wie je bent en elkaar te ontmoeten in het oog van de storm waar verliefdheid in alle stilte tot liefde groeit.(ivdw)

Wanneer verliefdheid tot liefde groeit verdwijnen de vlinders en verschijnt de zon van eeuwig geluk.(ivdw)

De ambivalentie is nooit groter dan de onderscheiden feiten enkel is de afstand tussenin groter(ivdw)

De essentie van het leven ligt in de beleving van de realiteit niet in het ondergaan ervan.(ivdw)

We gaan waar het hart ons brengt, het hart brengt ons waar we willen zijn.(ivdw)

Door langer na te denken wordt je niet slimmer enkel ga je meer twijfelen.. ergo... De tijd brengt twijfels mee, tenzij je niet nadenkt, helaas een eigenschap die ik niet bezit.(ivdw)

De aanéénschakeling van dagen is bestaan, samen dagen aanéénschakelen is leven.(ivdw)

Geluk is niet het verticaal stoeien, maar het innig kroelen.(ivdw)
Het leven is sadistisch, als we gelukkig zijn duren uren minuten, als we ongelukkig zijn duren ze een week.(ivdw)

Wat zijn we zonder vrienden een lege doos een tuin zonder bloemen.(ivdw)

Een mens wordt slimmer niet door kennis op te doen maar door te leven.(ivdw)

Je hart opent de deur, maar je moet wel zelf binnenstappen.(ivdw)

De leegte maakt ruimte voor invulling maar evenzeer voor reflectie en confrontatie met jezelf.(ivdw)

Vriendschap staat op pijlers van vertrouwen en wederzijdse empathie. Pijlers van een echte, hechte vriendschap kunnen enkel eroderen door eigen toedoen en nooit door anderen.(ivdw)

Wijsheid is de spiegel van de cognitiviteit. Enkel onderworpen aan reflectie van tijd, maatschappij en realiteit kan het tot wijsheid verworden. (ivdw)

Te weinig mannen beseffen dat genegenheid de glimlach van de liefde en de serenade van het hart is.(ivdw)

Wat ik niet nodig heb kan ik missen, wat ik nodig heb mis ik het meest(ivdw).

Ik wil niet dat gans Vlaanderen me kent...als ik mezelf ken ben ik al tevreden(ivdw).

Ons leven is een aaneenrijging van keuzes, ze maken bevrijdt en is essentieel om verder te gaan.(ivdw)

Noch kakkelen noch kraaien leidt tot goede communicatie, enkel luisteren en gehoord worden(ivdw)

Alleen zijn heeft geen waarde omdat het je vrijheid over een grens brengt waar je zelf niet wil zijn..Samen zijn is je vrijheid delen en samen grenzen uitzetten en respecteren...beiden hebben voor en nadelen,maar leef zonder verlangen en je zal ervaren dat beiden goed kunnen aanvoelen (ivdw)

Het geluk van een vriend doet meer deugd dan eigen geluk omdat je het kunt waarnemen en het je hart verwarmd(ivdw)

Achter elke wolk schijnt de zon en in elke zonnestraal zit een sprankeltje hoop, hoop op een zonnige morgen, hoop op een toekomst met minder zorgen.(ivdw)
Geluk wordt niet gemeten aan de beschikbare vrijheid noch aan geborgenheid van een relatie maar aan het gevoel die er uit voortvloeit.(ivdw)

Wanneer de realiteit je alles biedt wat het verleden van je verwachtte, heeft het geen zin zich te tormenteren met mogelijkheden, eventualiteiten en perspectieven...(ivdw)

Als de weg hobbelig en bochtig is en/of hindernissen vertoond, heb geen argwaan! Als hij echter rechttoe rechtaan is en glad als een spiegel naar de horizon prijkt. Verwacht dan een parcours van eentonigheid, doelloosheid en vooral veel valpartijen.(ivdw)

De zon is de glimlach van de lente en de knuffel van de zomer.(ivdw)

Teamwork is er niet om de mogelijkheid te creëren verantwoordelijkheden op iemand af te schuiven, maar om de verantwoordelijkheid samen te nemen, te delen en te dragen!(ivdw)

Gezondheid is niet absentie van ziektes en/of aandoeningen, maar de kwaliteit van het leven die het gevolg is van omgaan met de grillen van ons lichaam.(ivdw)

Als ik er even bij stil sta zou ik beter doorgaan, maar als ik doorga doe ik het beter stilletjes.(ivdw)

Engelen zonder vleugels bestaan....We spreken ze steevast aan met: "beste vriend".(ivdw)

Wanneer we zeggen wat we denken is het vooral belangrijk om erover nagedacht te hebben.(ivdw)

Don't let it get you down..and if it does..the way up is loads of fun.(ivdw)

Een vriend, een vriend...de omschrijving ervan kan enkel in daden.(ivdw)

Vriendschap is wiskunde +:X% De som van de vriendschap vorm je door het delen van ellende en verdriet, het aftrekken van somberheid, waardoor je vreugde en geluk verdubbeld.(ivdw)

looks deceive, looks fade only the inner you is honest and stays forever..Forever is what I want..Forever is what I need..Forever is my minimum...(ivdw)

Vertrouwen geven is moeilijk ...het ongeschonden terugkrijgen een feest in het hart...(ivdw)
Is het ontbreken van iets net niet de hetgeen we nodig hebben om te beseffen wat we hebben en door zaken te missen, hecht je nog meer belang aan wat je wel hebt.(ivdw)

De weg ligt er... we moeten hem ontdekken, bewandelen en van onze reis genieten ..wat die reis ook brengt het is een geschenk, open het en leef...(ivdw)

De fase waar rupsen zich voeden met liefde om volgroeid uiteindelijk te ontpoppen tot vlinders van geluk is deze die niet te omschrijven noch te omvatten valt in lied of gedicht.(ivdw)

Een traan geeft emoties weer van pijn, geluk en empathie. Het is de sms van ons hart met een onverholen boodschap van ons zijn.(ivdw)

Wie vooruit wil varen moet water opzij duwen. Welke arm van de rivier je ook kiest, het is belangrijk dat je deze keuze maakt, want ze bevrijdt je van de begrenzing van een uitgestippeld doel.(ivdw)

Een open relatie is gelijk een Ferrari, je kunt er maar met twee te zelfde tijd in en het gaat rap vooruit.(ivdw)

Het leven is een opeenstapeling van fouten. Het verleden een ervaring ervan. De toekomst een utopische foutloze hoop.(ivdw)

In de politiek is 3 x rechts niet links, maar overduidelijk rechts....vreemd dat dit niet 100% doordringt.(ivdw)

Leven is pijn doorstaan om geluk te vinden, want door te vallen worden we sterker, door te verliezen winnen we, door te breken worden we harder, door verdriet kennen we de waarde van lachen.(ivdw)

De weg naar jezelf is niet de zoektocht naar perfectie, maar deze van vinden en aanvaarding van je imperfecties.(ivdw)

If life were a game ..I would suck at it...That's why I don't treat it as a game but as a long midnight walk.(ivdw)

In het leven leveren volwassenen de stenen en kinderen het cement om door liefde een huis van geluk te bouwen.(ivdw)

Wanneer is de wereld afgedwaald naar een projectie van schoonheid en het nastreven ervan als ideaal beeld van een mens...toegegeven het web durf me ook eens verstrikken.(ivdw)

Vrijheid kan men niet geven, krijgen noch afdwingen. Ofwel weerhouden we ons van het te ontnemen, worden we het niet ontnomen of onttrekken we ons van zij die het ons ontnemen.(ivdw)
The most important battles in life are not the ones we fight, but the ones we avoid.(ivdw)

ECHTE liefde kan je niet winnen, maar verlies je nooit.(ivdw)

Tranen van afscheid zijn boodschappers van een komend gemis die uiteindelijk vervallen in de tranen van gelukkig weerzien.(ivdw)

Je kan pas ontsnappen uit jezelf, wanneer je door een spiegel van een ander met jezelf geconfronteerd wordt.(ivdw)

Oud worden houdt in dat de menukaart groter wordt, de keuzes beperkter worden, en het uit eten minder vaak voorvalt. Maar het festijn bevat meer gangen, is uitgebreider, bevat meer smaak, is verzorgder en vooral geeft meer voldoening.(ivdw)

In liefde leeft geen toekomst noch verleden, het heden is de eeuwigheid. (ivdw)

Wie genoeg grote zorgen en pijnen heeft om ongevoelig te zijn voor de kleine, kent een soort geluk die gebrandmerkt door het leven en gekenmerkt door pijn, door tranen gedragen wordt.(ivdw)

Wie eenzaam van zijn vrijheid geniet, is vrij in handelen, maar in oorlog met zichzelf en de wereld rond zich.(ivdw)

Het laatste toevluchtsoord van incompetentie en onmacht is jammerlijk genoeg geweld. Wie er zich aan bediend laakt introspectie, ontwijkt zelfeducatie en voorkomt de ontwikkeling en ontplooiing van zijn slachtoffer.(ivdw)

Als je geen licht ziet op het einde van de tunnel, ga dan niet op zoek naar een schakelaar, maar open je ogen.(ivdw)

Het leven biedt ons alles, behalve datgene wat we missen. Het is precies daarom dat de omvang van ons gemis omgekeerd evenredig is met de diepte van ons geluk.(ivdw)

Leef vandaag, toekomst vind je in elke morgen.(ivdw)

De dag dat niemand mij nog teleurstelt, zal de dag zijn na mijn begrafenis.(ivdw)

Onze norm is er vaak één van weerspiegeling tot de perfectie, terwijl het er één moet zijn van afspiegeling aan de realiteit.(ivdw)

Elke dag is voor mij een nieuwe start want wie start vanuit het oude vergeet dat zijn toekomst lacht.(ivdw)
Alleen kan ik mezelf zijn en dat is zalig, bevrijdend en leuk. Maar ik geef deze verworvenheden met plezier op om met twee een éénheid te vormen.(ivdw)

Hoe dieper je duikt hoe minder zonlicht er je bereikt en hoe meer risico je loopt om adem te kort te komen om naar de oppervlakte te zwemmen. (ivdw)

Wanneer je wereld kleiner wordt en je echte vrienden talrijker, besef je dat het leven niet rijk hoeft te zijn om voldoende waarde te bevatten. (ivdw)


Zolang ik met mijn hart kan zien, kan geen zintuiglijke blindheid mij treffen.(ivdw)

Je moet geen ark bouwen voor het geval dat het regent, je moet zonlicht zijn voor iedereen en anderen je zonlicht laten zijn.(ivdw)

Wanhoop, teleurstelling en pijn zijn stormen die het pad naar de toekomst schoonvegen en de weg wijzen naar een nieuwe horizon.(ivdw)

Morgen begint een nieuwe dag met een nieuw gegeven en een nieuwe belevenis. de conotatie ervan kennen we niet, het verlangen ernaar hangt af van vandaag. (ivdw)

Het moeilijkste in ons leven is zonlicht stralen zonder een schaduw te werpen.(ivdw)

Wie elke dag geeft, zal nooit tekort komen.(ivdw)

If I could buy your grief, I would gladly pay a million euro's and more, if only to see your smile (ivdw)

Gelukkig ben ik niet ongelukkig dat ik niet gelukkig bent, want als je ongelukkige bent omdat je je ongelukkige voelt dan ben je pas echt ongelukkig.(ivdw)

De daling van de buitentemperatuur is rechtevenredig met het knuffelniveau tussen man en vrouw(ivdw)

Als je jezelf beoordeelt overdrijf je beter in strengheid om aldus bescheiden te blijven.(ivdw)

Elke economie of een onderdeel ervan die door subsidiebeleid gevoederd wordt, leeft in coma. De coma van de pseudostaatsinstelling! Niets is gratis en ook voor subsidies betaal je een prijs en deze heet vrijheid(ivdw)
Filosofie voedt je! Het is het ontbijt, middagmaal en diner voor je ziel en de gymnastiek voor je hersenen(ivdw)

De roep naar vrijheid wordt sneller ingehaald door de realiteit dan de snelheid waarmee ze het verklaarden(ivdw)

One day....... not a number will die.....but life will roll me a number.(ivdw)

Je kan makkelijker de wereld veranderen dan jezelf.(ivdw)

Wie mijn hart steelt krijgt als straf mijn liefde levenslang.(ivdw)

Gisteren stuurde ik een boodschap naar vandaag om de toekomst niet te vergeten.(ivdw)

In de oceaan van het leven brengen de golven van de liefde ons naar het strand van ons hart.(ivdw)

Liefde maakt niet blind, maar het opent je ogen tot aanvaarden van gebreken.(ivdw)

Wie éénzijdig oordeelt, doet onrecht ! Niet alleen aan de beschuldigde, maar aan elk principe van gerechtigheid, eerlijkheid en menselijkheid. (ivdw)

Soms willen we vergeten zonder ons geheugen op te offeren? (ivdw)

Vertrouwen is niet verhandelbaar, het heeft immers geen waarde meer.(ivdw)

Laat de koude niet aan je hart komen.(ivdw)

Mijn geluk is niet gisteren, vandaag noch morgen maar mezelf, mijn kinderen en mijn hart.(ivdw)

Van een uur geluk geniet je 60 minuten. Een uur tegenspoed bezorgt je 3600 seconden ergernis.(ivdw)

Ervaringen kan je delen, maar je moet ze ervaren om ze te omvatten.(ivdw)

Liefde is als een moeras, het zuigt je weg van de realiteit naar het ware geluk.(ivdw)

In de spiegel van mijn leven lees ik de waarde van mijn toekomst.(ivdw)

De meest eenvoudige zaken zijn meestal het moeilijkst.(ivdw)

Het geheim van elke relatie is ruimte geven maar dichtbij zijn, spreken maar voldoende luisteren, kritisch zijn maar respectvol handelen.(ivdw)

De onmogelijkheid om iemand te omschrijven vindt meestal zijn bron in de oneindigheid van hun schoonheid.(ivdw)

Met geld koop je veel, maar de belangrijkste dingen in het leven moet je verdienen.(ivdw)

Als ik beslis om niets te beslissen dan is deze beslissing een beslissing op zich en even krachtig als elke andere beslissing die wel een beslissing inhoudt.(ivdw)

Als iets alles toont en niets onthult, wees er dan zeker van dat je ogen je misleiden.(ivdw)

In de belevenis van de eenzaamheid vind je de appreciatie van het samenzijn.(ivdw)

Een berekende relatie is gebouwd op rekenfouten, enkel de som van je hart biedt eeuwig geluk.(ivdw)

True love never dies ! It decimates out of self preservation, so it can bloom once again.(ivdw)

Voor alle mooie dingen in ons leven moet je geduld kunnen oefenen, maar vooral bereid zijn te wachten.(ivdw)

Je geluk vind je niet, koop je niet en krijg je niet cadeau. Het is er wanneer je leeft in aanvaarding van je lot, je toekomst en de positieve waarden die deze inhouden.(ivdw)

Wie liefde analyseert en bestudeert is niet in staat lief te hebben, noch te aanvaarden.(ivdw)

Waarom als het druppelt in mijn hart begint het te regenen in mijn hoofd.(ivdw)

Als mijn leven er is. Dan omhels ik mijn toekomst. Niet omdat het mijn lot is, maar omdat ik mijn lot niet mag ontkennen.(ivdw)

Schoonheid en geluk kan je niet op een weegschaal aflezen. (ivdw)

Schaamte is een kind van teleurstelling.(ivdw)

Elke lach doodt een traan, waardoor je de weg naar je geluk beter ziet. (ivdw)

Als het te mooi is om waar te zij dan is het dat zelden.(ivdw)

Je kan je hart geen vragen stellen, maar het geeft je wel de antwoorden. (ivdw)

Enkel door te zwijgen worden we gehoord, door onzichtbaar te zijn worden we gezien en door ruimte te geven komen we dichterbij.(ivdw)

To govern or not to govern? It's not a question! It's an obligation to the people.(ivdw)

Liefde ontspruit op velden van verliefdheid, waar het gevoed door respect, vrijheid en vertrouwen kan groeien in de zon van aanvaarding van elkaars zijn.(ivdw)

De waarden van geluk zijn niet de onwaarden van pech, maar de som van een deling van elkaar.(ivdw)

Liefde kan je niet bezitten, maar velen hebben jammer genoeg bezit lief. (ivdw)

Onwetendheid doet me leren, ruiken, smaken, zien, beleven, ontdekken, reizen, vragen, onderzoeken enz. Daarom wil ik mijn toekomst niet kennen maar volop genieten van het heden en me door morgen laten verrassen.(ivdw)

Een knuffel is de adem van het hart en de barometer van de liefde.(ivdw)

Brandende liefde smelt harten tot een gouden ketting.(ivdw)

Als we ergens naartoe gaan, lopen we ook ergens van weg. Enkel mag de reden tot weglopen niet het doel van de bestemming zijn. (ivdw)

Jezelf verhogen tot een niveau welke je dacht onbereikbaar te zijn, geeft je meer dan voldoening! Het bereidt je voor op een stap naar het volgende niveau.(ivdw)

Wanneer we geen tijd maken voor vrije tijd, heeft werken geen zin.(ivdw)

Vrije meningsuiting is een absoluut recht, maar enkel zij met gezond verstand weten wanneer het te gebruiken en wanneer best te zwijgen! (ivdw)

Niet kunnen vergeten is soms erger dan alles vergeten.(ivdw)

Laat de wolken van het verleden niet tot onweer worden noch de zon van vandaag overschaduwen.(ivdw)
Als je een onbereikbaar pad bewandelt, dan is dit eerder uit koppige ijdelheid dan uit liefde! Want het hart misleidt je nooit!(ivdw)

Elkaar de vrijheid geven om fouten te maken kan niet zonder de bereidheid tot aanvaarding ervan.(ivdw)

Liefde vertelt je niet wie je moet zijn, liefde laat je zijn wie je bent.(ivdw)

Het is niet omdat ze de mogelijkheid creëren om licht te schijnen dat we donkere en duistere momenten mogen belichten.(ivdw)

Ik kan de politiek niet meer serieus nemen! Het is één grote grap geworden, maar toch zie je mij niet lachen.(ivdw)

Enkel de spiegel schetst wie je bent, niet hoe je door anderen weerspiegelt wordt.(ivdw)

Streef geen geluk na om het te ervaren, maar om het via delen te geven.(ivdw)

Beter met het verkeerde been uit bed stappen, dan met een been in het verkeerde bed stappen.(ivdw)

Het erkennen van je eigen fouten is de eerste stap tot aanvaarding van andermans fouten.(ivdw)

Niemand is perfect en de perfectie kan niet, waarom sommigen in hun geest de perfectie willen in anderen en sommigen de perfectie voor zichzelf willen bereiken, lijkt mij enerzijds idioot en anderzijds tijdsverspilling.(ivdw)

Ik was het slachtoffer van mijn verleden. Maar door de hel van pijn en leed werd ik via doorzetting en overgave de dader van mijn toekomst. (ivdw)

Eigen electoraal belang..weten dat het juist is maar gevangen zitten in een ideologisch cel met de kiezer als gevangenisbewaker.(ivdw)

Liefde is evenveel om elkaar geven dat om jezelf geven overbodig wordt.(ivdw)

Zelfkennis kan nooit van horen zeggen zijn!(ivdw)

Een gelukkig mens is niet hij die grootse dingen krijgt, maar hij die kleine dingen groots maakt.(ivdw)

Stilte is het lawaai die men het moeilijkst kan aanhoren!(ivdw)
Verstandige mensen hebben meningsverschillen, idioten maken ruzie. (ivdw)

We leggen te weinig nadruk op zijn en teveel op wie we denken te moeten zijn.(ivdw)

Geluk is daar waar eeuwigheid wacht, maar het lijkt alsof ik er al een eeuwigheid op wacht.(ivdw)

Vrienden zijn als sterren van ver weg werpen ze een licht op je en dichtbij verwarmen ze je.(ivdw)

Vrijheid leeft niet omdat we ze geven aan anderen, maar omdat we de vrijheid van anderen verdragen.(ivdw)

Het leven ontwikkelt zich in de palm van ons hand. We zijn wat we namen of kregen en aan vasthielden, evenzeer dan wat we hebben losgelaten en weggegooid. Maar vooral, we worden waar we ons morgen zullen aan vasthouden.(ivdw)

Het beleven van zijn tweede jeugd is meestal een eufemisme voor het ondergaan van zijn eerste ouderdom.(ivdw)

Wie achterom kijkt terwijl hij vooruit stapt, struikelt over of botst tegen zichzelf.(ivdw)

Je kan zien zonder te kijken en voelen zonder te tasten, het heet een knuffel en het vult je dag, je nacht en je leven....Zonder zijn we niets....Helaas.(ivdw)

Ik stel mezelf dagelijks de vraag of ik mezelf zou verdragen als vriend, partner, papa, zoon, broer, familielid of collega. Introspectie als yoga voor mijn hart en kleiwerk van mijn ik.(ivdw)

De verschillen maken geen verschil, en de gelijkenissen geen som, enkel het delen van hart en smart maakt van ons iets aparts.(ivdw)

Valse vrienden zijn als schaduwen ze verdwijnen van zodra de zon in je leven verdwijnt. Echte vrienden schijnen hun licht in het duister, verwarmen je in de kou en zijn je gids naar het zonlicht.(ivdw)

Wie vlucht van zichzelf neemt zijn cel mee en laat de sleutel achter.(ivdw)

Enkel het geluk die je anderen geeft, kan je met zekerheid bezitten.(ivdw)

Memories fade, the present lives and the future smiles.(ivdw)
De innerlijke schoonheid van een vrouw is niet onderhevig aan tijd, erosie noch verval. Ze blijft eeuwig mooi in hoofd en hart van hij die ze ziet en voelen kan.(ivdw)

Life is but a moment in history, but a lifetime for me to enjoy.(ivdw)

Wie een zondebok zoekt, ontvlucht zichzelf en ziet geen waarde in de oplossing.(ivdw)

Ik breek je val, ik help je recht, ik hou je recht, ik ben een vriend.(ivdw)

In een relatie is jaloersheid de som van liefde en haat, terwijl verdraagzaamheid de som is van liefde en vertrouwen vermenigvuldigd met geduld.(ivdw)

Velen verwarren alleen zijn met vrijheid! Ze vergeten de cel van eenzaamheid waarin ze opgesloten zitten!(ivdw)

Te vaak zijn er geen deuren in mijn gedachtegang.(ivdw)

Je lot ontloop je niet omdat je er zelf voor verantwoordelijk bent.(ivdw)

Het kwade oog maakt blind, net als woede de storm is die de kaars van het gezond verstand uitblaast.(ivdw)

Het heeft geen zin om tegen sommige mensen te zeggen dat ze dom zijn, want ze snappen het niet.(ivdw)

Het voorkomen van verdriet is een humane last gedragen door het hart en geleefd in het hoofd.(ivdw)

If the sky is the limit the universe is left untouched.(ivdw)

You can fool a lot of people but not yourself, because one can never escape the image in his mirror! (ivdw)

Een vriend aanvaardt je glimlach niet, zolang hij de pijn in je ogen ziet. (ivdw)

Als je hart ziet en niet voelt, onderga je een visuele incantatie die slechts de illusie van liefde inhoudt.(ivdw)

Het heengaan van een vriend en medewerker draagt men in herinneringen mee,niet als last, maar als brandstof voor het leven(ivdw).

Herinneringen zijn momenten gecreëerd met zij die ons hart vullen(ivdw).

Hoop en verwachtingen zijn toekomstbeelden die we ons voorhouden, doch echter tijd en realiteit houden de sleutel (ivdw).

Wanneer de realiteit mooier is dan je dromen dan is het liefde waar je wakker van ligt (ivdw).

Liefde is gelijk voor iedereen ofwel heb je twee winnaars ofwel twee verliezers (ivdw).

In onwetendheid kan men gelukkig zijn! Hoewel ik weet het niet zeker? (ivdw)

Als de regel de uitzondering wordt, is de ongelijkheid gemaximaliseerd (ivdw).

Als ik in de spiegel kijk zie ik een ravijn van gelijkenissen (ivdw).

In elke liefdevolle herinnering zit een verlangen van heimwee in de toekomst verborgen (ivdw).

Niet wat je nodig hebt maakt gelukkig, maar wat je niet kan missen (ivdw).

Je mag en moet vooruit kijken, maar wees alert voor het mes in de rug (ivdw).

We leven niet om te bestaan, maar ons bestaan moet geleefd worden (ivdw).

Vooraleer je op zoek gaat naar begrip, moet je zelf open staan om anderen te begrijpen (ivdw).

Wie niet verandert kan zichzelf niet blijven (ivdw).

De zon veegt al wat donker is weg en tovert overal een glimlach op de gezichten(ivdw).

De lente is de knuffel van een zomer vol liefde (ivdw).

Vrijheid ontdaan van keuzes is dwang geworden, maar keuzes zonder vrijheid zijn dit evenzeer (ivdw).

Ik kijk maar ik zie niet, ik luister maar ik hoor niet, ik tast maar ik voel niet, ik ben maar leven lukt me niet (ivdw).

Vanaf het moment dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en niemand de eer zoekt op te strijken, zijn de hoogte van de Mount Everest en het dal van de Marianentrog vlot bereikbaar (ivdw).

In het leven heb je maar drie keuzes ofwel voor jezelf denken ofwel vertrouwen op de mening van een ander ofwel geen mening vertrouwen en zelf niet nadenken. bij het eerste is de kans op fouten het grootst, bij het tweede is de kans op fouten kleiner, en in het derde geval ben je een plant (ivdw).

Mocht ik mijn leven kunnen herdoen...Zou ik dingen anders doen? ...Ongetwijfeld?...Doch het verleden voorspellen met de kennis van de toekomst is eenvoudig...Maar ik blijf geloven, ik blijf vertrouwen... dat mijn lot mij zou brengen of gebracht hebben tot waar het is voorbestemd.(ivdw)

Enkel door jezelf te kennen, te begrijpen en je grenzen te vrijwaren, kan je jezelf overstijgen.(ivdw)

Alles op zijn tijd is nooit te laat.(ivdw)

Om geluk te omhelzen moet we soms de sprong wagen en tijdens onze val de vleugels bouwen.(ivdw)

De realiteit heeft geen ouders (ivdw).

Wie van in de hoogte op mij neer kijkt loopt de kans om van zijn sokkel te vallen (ivdw).

Enkel door het kennen van elkaars kwaliteiten is het mogelijk om elkaars gebreken te aanvaarden (ivdw).

We moeten niet oordelen over wat we aangeboden kregen, maar bewust zijn van het feit dat we beoordeeld worden op wat we er mee doen (ivdw).

Wie snel resultaat wil zien, krijgt geen verandering! Wie verandert, zal snel resultaten zien! (ivdw)

Geluk groeit in de kloof tussen verlangen en realiteit (ivdw).

Genieën beheersen de chaos, idioten eisen de orde om hun tekortkomingen op te vangen (ivdw).

We zijn het makkelijkst vatbaar voor leugens wanneer we niet snappen waarover het gaat (ivdw).

Op de weg van uitdagingen zijn niet de bochten het probleem, maar eerder het niet van de weg afwijken op de rechte stukken (ivdw).

Als papa heb ik steeds geprobeerd om voor mijn kinderen een sherpa te zijn bij de beklimming van bergen die ik reeds beklom, omdat zij volleerd bergen kunnen bereiken en beklimmen die ik niet haalde (ivdw).

Vrienden zijn de wortels die de boom de storm doen trotseren (ivdw).

Als de gedachten vrij zijn en de meningen niet waarom hebben we dan een mond (ivdw).

Het hart rust niet waar het hoofd hem gebied (ivdw).

Geluk kan je niet meten, waarom het dan afwegen (ivdw).

Je mag jezelf niets ontkennen want waar zelfkritiek nodig is mag ook zelfbejubeling leven (ivdw).

De kracht nodig om een fout te vergeven is rechtevenredig met de kracht nodig om de fout te bekennen (ivdw).

De waarde van ons leven wordt niet aan ons verdriet of lach gemeten, maar aan de lach of traan die je aan een ander gaf(ivdw).

Je hart vrijzetten, omzeilen of misleiden lukt enkel na een grondige lobotomie.(ivdw)

We vergeten al te vaak dat we maar één leven krijgen en dat het einde niet op ons wacht (ivdw).

Beoordeel niet wie minder heeft, bewonder niet wie meer heeft, leef in je hart met iedereen die je lief hebt (ivdw).

Om de warmte van een knuffel in waarde te schatten moet je de koude van de eenzaamheid ervaren hebben (ivdw).

Niet hoe sterk of slim je bent zal de diepgang van je relatie bepalen, maar de mate waarin men zich aan elkaar aanpast en de verdraagzaamheid die men aan de dag legt om dat doel te bereiken (ivdw).

Wie zich haast om iemand te zijn, verliest zichzelf en eindigt als niemand (ivdw).

Als ik spreek uit ervaring dan is het nooit over de ervaringen die ik liever verzwijg (ivdw).

 

Bookmark and Share

© 2023 Ignace Vandewalle  |  webdesign by Creatief.be